Serwis

Units Rent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Ogólne zasady serwisowania agregatów wysokociśnieniowych i pomp

  • Obszar działania serwisu

Warsztat w Płocku, ul. NSZ 6 oraz obszar całego kraju. W uzgodnionych przypadkach obszar Unii Europejskiej.

  • Wykaz naprawianych urządzeń

Do serwisu przyjmowane są wyłącznie urządzenia marki Wemaa® napędzane silnikami spalinowymi i elektrycznymi.

Wykaz marek naprawianych pomp wysokociśnieniowych:

Interpump

Mazzoni

Pratissoli

Udor

Serwisujemy wybrane modele wyżej wymienionych producentów. Należy każdorazowo skontaktować się z naszym serwisem w celu potwierdzenia czy serwisujemy dany model pompy.

  • Warunki napraw i weryfikacji

Generalnie naprawiamy tylko urządzenia i pompy wymienione powyżej. Inne według uzgodnień.

Naprawy u Klienta – wykonujemy wyłącznie po przedłożeniu pisemnego zamówienia podpisanego przez osobę do tego uprawnioną. Klient jest informowany o orientacyjnym koszcie weryfikacji.

Weryfikacja jest wykonywana przez naszych mechaników. Polega na określeniu przyczyn niesprawności urządzenia poprzez sprawdzenie działania i pomiarów urządzenia lub demontaż urządzenia na części a następnie określenie zużytych części, które należy wymienić.

Na podstawie weryfikacji urządzenia i poszczególnych części zakwalifikowanych do wymiany, Klient jest informowany o szacowanych kosztach naprawy.

Naprawa urządzenia jest wykonywana po zaakceptowaniu kosztów przez Klienta lub uprawnionego to tego przedstawiciela Klienta. Akceptacja powinna być w formie pisemnej.

O zakończeniu naprawy Klient jest informowany telefonicznie lub pisemnie. Po zakończonej naprawie Klient decyduje o formie dostarczenia mu sprawnego urządzenia lub podzespołu.

  • Cennik usług

Robocizna – koszt jednej roboczogodziny:

Usługa świadczona w warsztacie w Płocku – 260,00 PLN netto

Usługa świadczona na wyjeździe – 320,00 PLN netto

Dojazd – koszt dojazdu mechaników do klienta i powrót do siedziby:

Do 400 km                     –            2,8 PLN netto / km

Od 400 do 600 km        –            2,7 PLN netto / km

Od 600 do 800 km        –            2,6 PLN netto / km

Powyżej 800 km             –            2,5 PLN netto / km.